இந்த எழுத்தாளரின் சுவடுகள் admin

Orinam.net is a bilingual website (Tamil and English), with information on alternate sexualities and gender identities. Our voices – The Orinam blog features news and views, personal stories and creative writing by Queers and allies.

அறிவிப்பு

2015 சென்னை வானவில்-சுயமரியாதை விழாவின் முதல் ஒருங்கினைப்பு கூட்டம் சகோதரன் அலுவலகத்தில் ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி, சனிகிழமை மதியம் 3.30 மணிக்கு நடைபெர இருக்கிரது மேலும்...


ரீல் டிசயர்ஸ்: சென்னை சர்வதேச பாலின-பாலீர்ப்பு திரைப்பட விழா 2015இல் உங்கள் திரைப்படங்களை சமர்ப்பியுங்கள்#CIQFF2015 படிவத்தை தமிழில் சமர்ப்பிக்க
தற்கொலை எண்ணமா? நீங்கள் தமிழகத்தில் இருந்தால், ஸ்னேஹா உதவி மையத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் (+91)044 22670050. நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள அமைப்புகளிக்கு இங்கே சொடுக்கவும்.

அறிவிப்புகள்

  • 2015 சென்னை வானவில்-சுயமரியாதை விழாவின் முதல் ஒருங்கினைப்பு கூட்டம் சகோதரன் அலுவலகத்தில் ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி, சனிகிழமை மதியம் 3.30 மணிக்கு நடைபெர இருக்கிரது மேலும்...


    ரீல் டிசயர்ஸ்: சென்னை சர்வதேச பாலின-பாலீர்ப்பு திரைப்பட விழா 2015இல் உங்கள் திரைப்படங்களை சமர்ப்பியுங்கள்#CIQFF2015 படிவத்தை தமிழில் சமர்ப்பிக்க
    தற்கொலை எண்ணமா? நீங்கள் தமிழகத்தில் இருந்தால், ஸ்னேஹா உதவி மையத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் (+91)044 22670050. நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள அமைப்புகளிக்கு இங்கே சொடுக்கவும்.