Resources for சமயம் ஆன்மீகம்

மதங்களும் அவற்றின் பார்வையில் மாற்று பாலினம்-பாலீர்ப்பு கொண்டவர்களும்

மாறுபட்ட பாலீர்ப்பு மற்றும் பாலடையாளம் கொண்டவர்கள் (LGBT) எல்லா மதங்களிலும் காணப்படுகிறார்கள். பல முற்போக்கான சமய அமைப்புகள் இவர்களை கடவுளின் குழந்தைகளாக ஏற்றுக்கொண்டும் இருக்கின்றன. இந்த பகுதியில் உங்களுக்காக: பல்வேறு மதங்களும் அவற்றின் பார்வையில் மாறுபட்ட பாலீர்ப்பு மற்றும் பாலடையாளம் கொண்டவர்களும்.

கேள்விகள்? கருத்துக்கள்? எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

This post is also available in: English